ژوئن 27, 2020

کلاس های ریاضی پایه یازدهم

کلاس خود را انتخاب و وارد شوید.

*فیلم ضبط شده جلسات را در روز های اعلام شده در اتاق فیلم میتوانید مشاهده کنید در روز های دیگر اتاق در دسترس نیست.

 

یازدهم شنبه  ۷ تا ۸:۳۰ ریاضی دختران

 

یازدهم – پنجشنبه  ۱۰٫۵ –  ۱۲

 

یازدهم دوشنبه  ۳ تا ۴:۳۰ (اتاق فیلم جلسه ۲)

 

یازدهم – یکشنبه  ۴٫۵  –  ۶ (اتاق فیلم )

 

یازدهم – چهارشنبه  ۳  –  ۴٫۵

 

یازدهم – چهارشنبه   ۶  –  ۷٫۵

 

یازدهم –  پنجشنبه   ۴  –  ۵٫۵

 

یازدهم  ریاضی  –   چهارشنبه   ۷٫۵  –  ۹ (اتاق فیلم رشته ریاضی)